Actualitat
Actualitat
Javajan. Com posicionar orgànicament una nova web?

 

Posicionar orgànicament una nova web és un procés que té com a objectiu augmentar la visibilitat d’una pàgina als motors de cerca, incrementant la seva posició a la pàgina de resultats. Aconseguir un bon posicionament als cercadors per aquelles paraules que els vostres clients potencials fan servir per cercar productes o serveis és una gran oportunitat de negoci.

A Javajan treballem els següents punts:

 • Indexació, Google pot accedir correctament a la pàgina web i processar la informació.
 • Número de pàgines indexades, hauria de ser el mateix que el número real de pàgines de la web, si no és així voldrà dir que el cercador no la indexa correctament.
 • Introduir metatags (títol, descripció i paraules clau) a cada una de les pàgines del web.
 • Revisió i actualització de les url’s per tal que siguin amigables i dinàmiques.
 • Títols marcats al codi HTML de la web amb les etiquetes <H1> pel primer nivell de títols amb les paraules clau més importants de la pàgina. <H2> i <H3> per subtítols i altres continguts a destacar.
 • Revisió i actualització de les etiquetes de l’estructura i text alternatiu a les imatges.
 • Afegir sitemap de les imatges.
 • Afegir mapa Web
 • Alta a Google Analytics i Webmaster tools.
 • Afegir mapa del lloc a Webmaster Tools (creació de l’arxiu sitemap) per  facilitar a Google l’arbre de continguts del web.
 • La web no hauria d’estar programada amb frames, és a dir finestres el contingut de les quals no s’indexa correctament.
 • Enllaços externs
 • Creació de l’arxiu robots.txt
 • Redireccionament www
 • Creació de pàgines 404 personalitzables.
 • Creació de breadcrumbs en funció dels nivells de navegació que tingui la pàgina web.
 • Optimització de la pàgina web mitjançant Google PageSpeed Insights, per tal de millorar la velocitat.
 • Alta a Google Business
 • Resultats per cerca directa, és a dir pel nom de l’empresa
 • Resultats per paraula clau estrella

ACCESSIBILITAT

Un lloc web hauria de ser accessible a tothom, incloent aquells amb discapacitats que afecten la manera com experimenten la web, els que accedeixen des de diferents navegadors (IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera…) i des de diferents dispositius (mòbils, tablets, TV, consoles…) Avaluarem els següents punts:

 • Compatibilitat navegadors, es comprova que la web es visualitza correctament en els diferents navegadors disponibles: Chrome, IE, Firefox, Safari, Opera…).
 • Compatibilitat dispositius, és important que la web estigui preparada per la navegació a través de mòbils i tablets.
 • Enllaços trencats, tots els enllaços interns de la web han de tenir una pàgina de destinació.

NAVEGABILITAT

És imprescindible que els usuaris que visitin la web siguin capaços de moure’s a través de les diverses pàgines tan fàcilment com sigui possible.

 • Arquitectura de la informació: Cal que l’estructura sigui fàcil d’entendre i que la jerarquia de continguts estigui ben optimitzada, ha de ser lògica i les diferents pàgines ben classificades i organitzades.
 • Trobabilitat i eficiència de navegació: Accedir a la informació ha de ser ràpid i navegar per la web ha de ser senzill, el menú principal ha de facilitar accedir als diferents apartats.
 • Velocitat de càrrega: La web ha de ser ràpida a l’hora de carregar-se, no pot tardar més de 5 segons.

LLEGIBILITAT

El contingut és el més important de la web, cal que estigui orientat al client, que aporti valor i que sigui entenedor. També cal assegurar-se que l’organització del contingut, les tipografies i fonts utilitzades, així com els colors siguin adequats.

 • Facilitat de comprensió: Contingut entenedor, clar i directe.
 • Estructuració dels textos: Cal utilitzar diferents mides i colors per diferenciar títols i cos i marcar la jerarquia dels textos. Els textos han de ser curts i directes.
 • Tipografia i colors: La tipografia ha de permetre una correcta lectura i comprensió, ha de ser agradable a la vista i elegant.
 • Visualització: La informació més important ha d’estar situada a l’alçada de la vista, no hi pot haver informació important per sota de la línia del 50% de visualització d’una web.

Després de dur a terme totes aquestes accions el posicionament orgànic d’una web millorarà substancialment i amb temps, perquè els resultats de les accions SEO es comencem a veure a partir d’un any o un any i mig, aconseguir les desitjades primeres posicions a Google.

Entradas Relacionadas