Actualitat
Actualitat
Javajan. Com fem els informes de paraules clau a Javajan?

Les paraules clau tenen una importància capital en l’estratègia de SEO o de posicionament orgànic d’una web, ja que és una de les vies indiscutibles per la que els usuaris arriben a la pàgina, per tant caldrà tenir clar quines són i com treballar-les.

A Javajan fem informes de paraules clau, i partim d’un llistat d’unes 20 paraules clau, que ens envia el propi client, segmentades geogràficament. A partir d’aquí les analitzem i obtenim les següents dades:

 • Informació sobre posicionament orgànic d’aquestes paraules clau
 • Informació sobre possibles campanyes de Google Adwords d’aquestes paraules clau
 • Informació sobre paraules clau relacionades: L’informe de paraules clau relacionades mostra informació sobre paraules clau que guarden relació en les cerques orgàniques amb la paraula clau o terme que s’està analitzant. És l’informe ideal per obtenir ràpidament bones idees de paraules clau relacionades amb una temàtica. Per a cada paraula clau relacionada amb el terme original, a la taula de resultats es mostra la següent informació:
  • Volum: Volum mensual de cerques de la keyword
  • CPC: Cost Per Clic mitjà per clics d’anuncis d ‘AdWords per a la paraula
  • Competència: Indicador de competència d’anunciants per al terme.
  • Resultats: Nombre de pàgines de resultats que s’obtenen per a la recerca
  • Tendència: Petit gràfic de la tendència de recerca estimada en l’últim any
  • SERP source: Accés a la pàgina de SERP en què apareix el terme
 • Informe de concordança de frase: paraules clau posicionades en el TOP 20 de cerques orgàniques de google que inclouen la paraula clau. Per a cada frase que inclou la paraula clau, en la taula de resultats es mostra la següent informació:
  • Volum: Volum mensual de cerques de la keyword.
  • CPC: Cost Per Clic mitjà per clics d’anuncis d ‘AdWords per al terme.
  • Competència: Indicador de competència d’anunciants per al terme.
  • Resultats: Nombre de pàgines de resultats que s’obtenen per a la recerca.
  • Tendència: Petit gràfic de la tendència de recerca estimada en l’últim any.
  • SERP source: Accés a la pàgina de SERP en què apareix el terme.
 • Anàlisi de les paraules clau de la competència per SEO i Adwords: comparar el teu rànquing SERP amb el dels teus competidors per a les teves paraules clau d’interès.

A partir d’aquesta informació es pot classificar les paraules clau segons la intenció de l’usuari quan fa la busca:

1.- Informatives: Busca d’informació genèrica

2.- Transaccionals: La busca es fa per completar una transacció com comprar o descarregar alguna cosa.

3.- Navegacionals: Busca encaminada a trobar una web específica.

I també es poden agrupar segons el volum de busques:

1.- Head: busques molt àmplies, amb molt volum i competència.

2.- Middle Tail: Busques una mica més específiques però que continuen sent molt àmplies.

3.- Long Tail: Busques molt concretes i amb poca competència, solen ser transaccionals.

Amb tots aquests factors es pot presentar finalment un informe amb 20 paraules clau, i recomanar les que poden ajudar a aconseguir els objectius del client, així com la ubicació que haurien de tenir en els diferents apartats de la web.

Entradas Relacionadas