Actualitat
Actualitat
Javajan. Per a què serveixen les mètriques de Google Analytics?

Google Analytics és una eina de mètriques de Google, amb  l’objectiu de mesurar les interaccions a la pàgina web i/o aplicacions mòbils. Amb Analytics es poden conèixer els usuaris, on ens han trobat, com es comporten, d’on provenen, entre d’altres per saber com aconseguir els objectius marcats per l’empresa.

Mètriques de Google Analytics:

Les mètriques de Google Analytics són mesures quantitatives i és un valor representat amb una suma o proporció (ex: mètrica sessió = nombre total de sessions). En canvi, les dimensions són atributs de les dades dels usuaris (dimensió pàgina = URL de la pàgina que es consulta).

Importància de Google Analytics en un e-commerce:

Comptar amb Google Analytics és recomanable, ja que permet aconseguir els objectius de l’empresa, i per tant, us volem mostrar alguns motius per implantar-lo:

 • Es pot enllaçar amb Google Ads – per veure la informació de la campanya i els clics.
 • Saber quines categories de producte funcionen més bé – aquí es poden veure les mètriques de rendiment més interessants i shan funcionat més bé en cada producte.
 • Conèixer les fonts de tràfic – saber quines fonts de tràfic atrauen més clients i generen més rendiment.
 • Entendre el procés de compra – conèixer en quina pàgina els usuaris abandonen la compra.

Mètriques més importants a Google Analytics:

Per conèixer quines mètriques són les que més t’interessen, primerament cal fixar-se amb l’objectiu que es vol complir. Per això, les KPI’s (Key Performance Indicator) són les que ens permeten centrar-nos en els objectius de l’empresa i conèixer si progressem correctament.

Les principals KPI’s per una empresa són:

 • Transaccions – nombre total de vendes de l’ecommerce.
 • Ingressos – nombre total d’ingressos de les vendes.
 • Cost per conversió

Pel que fa a les principals mètriques per un e-commerce són:

 • Nombre de sessions – nombre de sessions totals realitzades per l’usuari.
 • Nombre d’usuaris – nombre de visitants a la pàgina web.
 • Ingressos per usuari – total d’ingressos generats entre els usuaris únics.
 • Valor mitjà de comanda – és el valor mitjà de cada una de les vendes.
 • Taxa d’abandonament de la cistella de compra – % de sessions en què l’usuari afegeix un producte a la cistella de compra i al final no acaba la transacció.

Entradas Relacionadas