Actualitat
Actualitat
Javajan. Com fer una auditoria SEO a una web ja existent?

En aquest post ens agradaria explicar com fer una auditoria SEO bàsica a una web ja existent, ja que actualment hi ha moltíssimes pàgines en les que no s’ha treballat el posicionament orgànic, i per tant no estan optimitzades per SEO i google no les té en compte en les desitjades primeres posicions.

Punts a tenir en compte en una auditoria SEO bàsica:

 • Domini: anàlisi de del domini de la pàgina web en termes SEO.
 • Validació 3WC: anàlisi dels errors de codi
 • Meta tags: Anàlisi del títol i de la descripció de les pàgines de la web. També anàlisi bàsic de les paraules clau utilitzades.
 • Imatges: anàlisi de la mida , títol i descripció de les imatges.
 • Etiquetes Hx: anàlisi de la configuració de les capçaleres
 • Enllaços: anàlisi dels enllaços, i enllaços trencats de les pàgines
 • Indexació: grau d’indexació de les pàgines de la web per Google
 • WWW: anàlisi de la redirecció 301 per poder accedir a la web amb o sense les www
 • Url’s: analitzar si contenen informació llegible per google, si són “amigables”
 • Robots: anàlisi del fitxer de robots txt
 • Sitemap: veure si la web conté un sitemap i si aquest és llegible per google
 • Usabilitat i optimització: analitzar si la web conté els paràmetres de de correcta estructuració, navegació, grau de llegibilitat, etc . Veure si la pàgina és responsive, i permet una correcta adaptació a mòbil, o tablet.
 • Tecnologia: anàlisi de les tecnologies utilitzades per configurar la web

A partir de d’aquesta auditoria en sortiran unes recomanacions i accions concretes a dur a terme per poder reposicionar correctament la pàgina web a Google.

Entradas Relacionadas