Actualitat
Actualitat

Redireccionament 301 vs 302

  • 27 de November de 2018
Javajan. Redireccionament 301 vs 302

Un redireccionament és un mètode que s’utilitza per anar d’un URL a un altre automàticament. Hi ha diferents redireccionaments, cada un és apropiat segons el cas a solucionar. L’objectiu d’aquests normalment és per qüestions de SEO i usabilitat per l’usuari. Tractarem els 2 redireccionament més utilitzats que són el 301 i el 302.

El redireccionament 301, és un redireccionament de tipus permanent. És a dir, quan l’URL d’una pàgina ha sigut modificada o eliminada i volem redireccionar el tràfic a un nou URL. Aquest redireccionament permet mantenir el posicionament de l’antic URL i traslladar-lo  al nou URL, i dir-li al robot de Google que entengui que aquest URL ha canviat i desitgem que la substitueixi per un URL nou. Això passa per exemple quan:

– Un producte es deixa de comercialitzar hi ha sortit un nou producte que el substitueix.

– S’ha fet una optimització d’URL’S.

– URL’S indexades que provoquen error 404.

Quan Google troba un redireccionament 301 reacciona de la següent manera:

– Substitueix tot l’Snippet* o SERP a les planes de resultats de l’URL antic i el substitueix pel contingut del nou URL.

En aquest cas, és recomanable no eliminar els redireccionaments abans d’un any des que s’han modificat.

El redireccionament 302, en canvi, és un redireccionament temporal. Serveix per redireccionar temporalment el tràfic d’un URL a un altre. En aquest cas, li diem al robot de Google que no actualitzi l’Snippet* o SERP amb el contingut del nou URL, ja que el canvi és temporal. Això passa per exemple quan:

– Un producte temporalment no es vol mostrar a una web però no volem perdre el posicionament que té.

– Un apartat d’una web corporativa volem que no es mostri durant un temps però no volem perdre el posicionament que té.

* SNIPPET O SERP: és el resum i l’enllaç del lloc web que apareix als resultats de cerca de Google. Format pel títol de la pàgina, descripció i direcció web, URL.

Entradas Relacionadas