Actualitat
Actualitat
Javajan. Passos per crear una estratègia de màrqueting digital

 

Actualment és molt important tenir present una estratègia de màrqueting digital que organitzi els objectius que volem donar a conèixer i també és interessant dissenyar un calendari de continguts per a les xarxes socials.

Primer de tot s’ha de pensar i dissenyar uns objectius per la futura estratègia de màrqueting digital, que ens ajudaran a obtenir millors resultats. Cal tenir present que aquests objectius variaran en funció de la xarxa social, per exemple a Twitter es publicaran uns continguts amb unes característiques i a Instagram uns altres.

També és imprescindible conèixer el nostre públic objectiu i saber per quins canals es mouen. Això és important per l’empresa per tal de saber quins continguts podem publicar i que captin l’atenció als nostres clients.

Cal triar els millors canals per publicar les nostres propostes i continguts, ja que tenim una varietat de xarxes socials amb unes característiques completament diferents les unes amb les altres. En el cas de Google+ ens serviria per millorar el posicionament SEO, Facebook és una bona xarxa per promocionar els nostres continguts, LinkedIn per promocionar la marca en l’àmbit professional, entre d’altres.

Per tenir un control sobre les xarxes socials en les quals estem presents, és important tenir dissenyat un calendari de continguts i estructurar tota la informació que volem publicar. Per això, cal generar continguts rellevants pels nostres clients i investigar quins temes poden tenir més importància per al nostre target i que siguin d’interès. També es pot crear un esquema amb els esdeveniments més importants, que seran els que aconsegueixin més interacció.  

Finalment, cal analitzar aquesta estratègia de màrqueting digital a través d’unes estadístiques que ens permetran saber si funciona bé o cal perfeccionar aquesta estratègia.

Entradas Relacionadas