Actualitat
Actualitat
Javajan. Kit Digital: comunitats de béns, explotacions agràries i societats civils

Red.es habilitarà avui el formulari específic de la convocatòria adreçada a comunitats de béns, societats civils amb activitat mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida. Les entitats que compleixin els requisits i tinguin menys de 50 empleats podran sol·licitar-ne el bo digital.

Com en les convocatòries anteriors, l’ajuda es diferenciarà atenent aquesta dada:

  • Segment I (entitats entre 10 i menys de 50 empleats)
  • Segment II (entitats entre 3 i menys de 10 empleats)
  • Segment III (entitats entre 0 i menys de 3 empleats).

Aquesta convocatòria compta amb un pressupost inicial de 100 milions d’euros ampliables i té com a finalitat millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les entitats anteriorment esmentades.

Per poder optar a aquest ajut, les entitats interessades han d’estar inscrites al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que haurà de reflectir l’activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l’ajuda, i tenir una antiguitat mínima de 6 mesos.

El termini per presentar les sol·licituds es mantindrà obert fins al 31 de desembre del 2024. 

Us recordem els passos per sol·licitar les ajudes d’aquest programa:

  1. Registrar-se a l’àrea privada de www.acelerapyme.es amb el NIF de l’entitat i completar el test d’autodiagnòstic digital que no triga més de 10 minuts.
  2. Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit Digital, on es podrà escollir una o diverses de les que s’indiquen al catàleg que es pot consultar a www.acelerapyme.es/.
  3. Sol·licitar l’ajut a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

Un cop es comprova que l’entitat compleix els requisits, es concedeix el bo digital que podrà ser de 12.000€, 6.000€ o 2.000€ en funció de la seva mida. L’entitat beneficiària podrà consultar també a www.acelerapyme.es el catàleg dagents digitalitzadors.

L’entitat beneficiària haurà de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors amb què desenvolupar les solucions de digitalització que millor s’adaptin a les necessitats del seu negoci i subscriure els Acords de prestació de solucions de digitalització. Actualment, el catàleg està format per més de 10.700 agents digitalitzadors. Javajan és un d’ells.

Com a novetat en aquesta convocatòria, les entitats a què s’adreça hauran d’emplenar un formulari únic independentment del segment (I, II o III) a què pertanyin. Serà Red.es qui faci, després de rebre la sol·licitud, les verificacions necessàries per comprovar en quin segment s’ubica cada entitat sol·licitant.

A més, per a les comunitats de béns, explotacions agràries de titularitat compartida i les societats civils amb objecte mercantil que no estiguin constituïdes en escriptura pública caldrà que l’entitat presenti un model de representació legal nomenant un representant legal dels integrants de l’entitat. El model que haurà d’emplenar està disponible a la convocatòria. Aquest procediment no serà necessari per a societats civils professionals.

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s’atorgaran de manera directa i per ordre d’arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.

Els interessats/des en aquesta convocatòria podran consultar tant la convocatòria com les bases reguladores i les seves actualitzacions a www.acelerapyme.es.

Per a més informació, envia’ns un mail a info@javajan.com Estem a la teva disposició per a ajudar-te!

Font:https://www.red.es/es/actualidad/noticias/nueva-convocatoria-de-kit-digital-destinada-comunidades-de-bienes-0

 

Entradas Relacionadas