Actualitat
Actualitat
Javajan. [WEBINAR]: RGPD i resultats de màrqueting. A quin punt estem?

El passat dijous 16 de maig, vam realitzar un interessant webinar de la mà d’Antonio Martos, consultor de màrqueting, el qual va realitzar un balanç de l’impacte del RGPD sobre les pràctiques utilitzades en email màrqueting.

El RGPD va començar estar en funcionament el 25 de maig de 2018, i per tant, el que es volia analitzar en aquest webinar era saber què ens ha aportat durant aquest any i com l’estem aplicant des del sector del màrqueting. Aquest es va dividir en els següents 5 apartats:

  1. Responsable i encarregat de tractament
  • Responsable de tractament: persona la qual determina la finalitat i els mitjans de tractament de les dades personals. És a dir, perquè volem les dades i com les emmagatzemem.
  • Encarregat de tractament: persona que tracta dades personals.

En aquest cas, el fet de tractar dades personals d’usuaris i al ser un tema legal, és aconsellable comptar amb una agència perquè ens assessori i ens ajudi en aquest tema.

  1. Limitació de la finalitat i minimització de dades

A partir de la limitació de la finalitat el que volem aconseguir és exposar quina és la finalitat de la captació de les dades dels usuaris. Per fer-ho, ho podem realitzar amb un seguit de preguntes com ara: quines dades necessitem realment? Es tracta de dades sensibles? Les dades poden ser fàcilment consultables? I modificables?…

D’altra banda, amb la minimització de dades el que volem aconseguir és reunir les dades mínimes necessàries, és a dir, les dades necessàriament importants. Per tant, cal dissenyar una política adequada (deixar per escrit les dades que utilitzarem), centrar-se en les dades essencials (personalització de comunicacions, segmentació, etc) i utilitzar les dades en benefici de l’estratègia de màrqueting (reforçar les dades a partir del comportament dels usuaris com ara clics, interessos, temàtiques, etc).

  1. Dret a la informació

En aquest cas, és necessari comunicar als usuaris tota la informació que necessitarem durant la captació de dades:

  • Identitat i dades del responsable, finalitat del tractament, interessos legítims del responsable, destinataris de les dades, possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets ARCO, termini de conservació de dades, etc.

Amb aquest dret a la informació, és important aportar confiança i engagement des del principi a tots als usuaris. Per fer això, cal centrar-se en la persona (human centric), ja que cal fer tot el possible per respondre les seves expectatives, a més d’enriquir les nostres comunicacions i enfocar els nostres esforços en la promesa del client, i afirmar els valors de la marca i la personalitat.

  1. El RGPD reforça el consentiment

Hi ha 4 característiques importants a tenir en compte i que cal comptar en el consentiment perquè sigui lícit:

  • Lliure (pròpia decisió), específic, informat (que sàpiga el perquè del consentiment) i inequívoc.
  1. Emmagatzematge, conservació i intercanvi de dades

Per a l’emmagatzematge de les dades, podem guardar-les de forma segura, garantir la disponibilitat de les dades i eliminar les dades quan deixin de ser necessaris. En el cas de la conservació, és important tenir en compte els aspectes legals, i per a l’intercanvi de dades cal utilitzar protocols segurs.

Finalment, una vegada analitzat els punts anteriors, es va realitzar una conclusió sobre els riscs i beneficis d’aquest reglament sobre el màrqueting. Pel que fa als riscs que podem tenir són riscs financers i sobre la imatge i reputació de l’empresa, ja que podem tenir una pèrdua important de clients i que aquests parlin malament de la nostra empresa. D’altra banda, els beneficis que podem obtenir si utilitzem correctament el RGPD, és que podem tenir el control de les dades, tenir una evolució amb tota la seguretat, generar un clima de confiança i aconseguir la fidelització del client.

Des de Javajan, us volem comunicar que oferim aquest servei de RGPD a autònoms, comunitats, associacions i empreses, amb menys de 20 treballadors. Per tant, si estàs interessat a saber més informació o tenir aquest servei, podeu contactar-nos a través de correu electrònic info@javajan.com o trucant al 93 851 73 46.

Entradas Relacionadas