Actualitat
Actualitat
Javajan. Guia de bones pràctiques per protegir-nos de la Covid-19

En aquesta publicació us volem adjuntar un seguit de bones pràctiques per adaptar les millors mesures per garantir la seguretat del personal i del client. Són mesures i recomanacions elaborades pel Ministeri de Sanitat.

 

Què podem fer per protegir-nos de la Covid-19?

 1. Rentar-te les mans freqüentment.
 2. Evitar tocar-te els ulls, nas i boca.
 3. Cobrir-te la boca en tossir i el nas amb el braç flexionat.
 4. Utilitzar mocadors per eliminar les secrecions respiratòries i triar-los immediatament.
 5. Si presentes símptomes respiratòris, cal evitar el contacte amb altres persones.

 

Mesures d’higiene personal:

 • Realitzar una higiene de mans freqüentment amb aigua i sabó.
 • Evitar el contacte proper i mantenir distància de més d’1 metre amb les persones.
 • Sempre que es pugui, establir un sistema de treball per torns amb rotació de personal.
 • Neteja i desinfecció dels llocs de treball al canviar de torn.
 • Rentar i desinfectar els uniformes diàriament.
 • Eliminar el fitxatge amb empremta dactilar.
 • Reordenar els llocs de treball a l’oficina, organitzar les circulació de les persones, distribució d’espais per garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat.

 

Mesures d’higiene en zones comunes:

 • Assegurar una correcta neteja de les superfícies i espais diariàment.
 • Revisar diariàment el funcionament dels dispensadors de sabó, gels desinfectants o paper.
 • Vigilar el funcionament i neteja dels lavabos.
 • Ventilació adequada a l’oficina.

 

Aquestes són algunes de les mesures més importants a tenir en compte, però podeu revisar més mesures de protecció al següent document: buenas_practicas_establecimientos_actualizado

Entradas Relacionadas