Actualitat
Actualitat
Javajan. Servei d’adaptació a la LOPD, LSSICE i RGPD

 

El proper 25 de maig de 2018 entrarà en vigor el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE, això implica canvis en l’ordenament jurídic espanyol per adaptar-se a aquest nou reglament, i concretament modificacions en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder-vos adaptar correctament a la legislació actual i a tots aquests canvis, Javajan us ofereix el servei d’adaptació a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades), a la LSSICE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic) i el nou reglament Europeu RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), i amb el suport d’una empresa tecnològica i d’un grup d’advocats especialistes en dret de les noves tecnologies.

Els Serveis d’adaptació a la LOPD – LSSICE – RGDP per a per autònoms, comunitats, associacions i empreses, amb menys de 20 treballadors, són els següents:

  • Autoservei a través de plataforma web: 120€

A través de la plataforma https://www.plataformalegalonline.com/javajan.html i completant una sèrie de formularis senzills, ràpids i intuïtius, basats en la seva activitat, obtindreu la inscripció automàtica dels fitxers a l’Agència de Protecció de Dades i tota la documentació obligatòria personalitzada i les corresponents instruccions per a la correcta implantació de la LOPD i LSSICE del vostre negoci o activitat, així com tots els avisos legals a incloure a les vostres pàgines web.

  • Autoservei a través de formularis: 240€

Javajan facilitarà 4 pàgines en Word incloent diversos formularis i preguntes que haureu de retornar degudament completats. Javajan resoldrà els dubtes per telèfon i comprovarà que tota la informació introduïda sigui coherent. Una vegada finalitzat el procés i amb els fitxers inscrits a l’Agència de Protecció de Dades, Javajan us facilitarà un accés a la plataforma https://www.plataformalegalonline.com/javajan.html on podreu consultar tota la documentació obligatòria personalitzada i les corresponents instruccions per a la correcta implantació de la LOPD i LSSICE del vostre negoci o activitat, així com tots els avisos legals a incloure a les vostres pàgines web.

  • Servei a través de formularis i entrega d’informació: 360€

Javajan facilitarà 4 pàgines en Word incloent diversos formularis i preguntes que haureu de retornar degudament completats. Javajan resoldrà els dubtes per telèfon i comprovarà que tota la informació introduïda sigui coherent. Una vegada finalitzat el procés i amb els fitxers inscrits a l’Agència de Protecció de Dades, Javajan concretarà reunió a la vostra seu per a entregar-vos tota la documentació obligatòria personalitzada i les corresponents instruccions per a la correcta implantació de la LOPD i LSSICE del vostre negoci o activitat, així com tots els avisos legals a incloure a les vostres pàgines web.

  • Servei amb recollida i entrega d’informació: 480€

Javajan concretarà una reunió a la vostra seu per a recollir tota la informació necessària i concretar l’entrega telemàtica de la informació que no es pugui lliurar al moment. Una vegada finalitzat el procés i amb els fitxers inscrits a l’Agència de Protecció de Dades, Javajan concretarà una nova reunió a la vostra seu per a entregar-vos tota la documentació obligatòria personalitzada i les corresponents instruccions per a la correcta implantació de la LOPD i LSSICE del vostre negoci o activitat, així com tots els avisos legals a incloure a les vostres pàgines web.

En qualsevol dels serveis, tindreu accés durant un any a totes les vostres dades i documentació a través de la plataforma https://www.plataformalegalonline.com/javajan.html, amb la possibilitat d’editar la informació i regenerar la documentació.

També oferim serveis d’adaptació a la LOPD – LSSICE a per empreses i institucions, amb més de 20 treballadors. Demaneu-nos pressupost per a personalitzar-vos el servei.

Entradas Relacionadas