Projectes
Projectes

Sorteig d’una important marca via Whatsapp

  • Client:
    Important empresa
  • December 2018
  • Desenvolupament web
  • PHP
Sorteig d’una important marca via Whatsapp

Un dels recents projectes fets a Javajan, ha estat el sorteig d’una important marca via Whatsapp.

La feina de Javajan ha sigut crear el sistema per tal que quan els usuaris enviessin el hashtag, la plataforma reenviés  automàticament un missatge automatitzat de tornada donant les gràcies.

Consistia a enviar el hashtag #SORTEO o #PARTICIPAR, i segons les bases entraven o no al sorteig.

En el cas d’enviar #SORTEO, l’usuari rebia les gràcies per la participació i les pautes a seguir per entrar correctament al sorteig (donar el nom i cognoms, adjuntar una fotografia del tiquet de compra, explicar amb qui t’agradaria compartir el premi i tornar a escriure #PARTICIPAR).

Una vegada enviat el hashtag #PARTICPAR, la plataforma validava el missatge amb el tiquet adjunt. Si era vàlid, l’usuari rebia el codi de participació i informació complementaria.  En cas contrari, l’usuari rebia un missatge el qual el comprovant de compra no és vàlid juntament amb els motius d’aquest.