Projectes

Projectes

Pàgina web per una marca de dentífrics

  • Client:
    Marca dentífrics
  • Febrer 2018
  • Desenvolupament web
  • Laravel
  • Web corporativa
  • Laravel
  • Responsive
Marca Blanca

Aquest és un projecte de marca blanca.

El projecte ha estat la creació d’una pàgina web amb Laravel, per una marca de dentífrics orientada a nens d’entre 6 i 12 anys.

És una pàgina web interactiva, la qual inclou moltes il·lustracions per captar ràpidament l’interès del públic. Compta amb diferents seccions web com ara, consells, articles i tutorials.

Està feta en un sol idioma i en format responsive, per tal que s’adapti a tots els dispositius mòbils.