Projectes
Projectes

Implementació de Mercagest a Vilafranca

  • Client:
    Mercagest Vilafranca
  • March 2018
  • Mercagest
Visit website
Implementació de Mercagest a Vilafranca

Mercagest, és una plataforma digital en constant evolució que optimitza la gestió dels Mercats de venda no sedentària de qualsevol municipi. Permet gestionar diversos mercats del municipi, compartint les dades i l’històric dels mercats, de les parades i dels titulars assignats, des d’una sola aplicació.

En aquest cas, Javajan ha preparat la plataforma Mercagest per Vilafranca, on actualment ja disposen del sistema de gestió de mercats no sedentaris.