Projectes
Projectes

Creació d’una intranet pels tècnics de Whirlpool

  • Client:
    Whirlpool
  • September 2016
  • Desenvolupament web
  • PHP
Creació d’una intranet pels tècnics de Whirlpool

El projecte que ha realitzat Javajan per Whirlpool ha estat desenvolupar una intranet, amb l’objectiu de crear i programar una sèrie de funcionalitats internet que permetin als tècnics de la marca dur a terme de forma més eficient les seves activitats diàries.

Tots aquests apartats tenen subapartats amb contingut administrable, indexable i categoritzat per poder facilitar la busca concreta per l’usuari. També hi ha pestanyes que enllacen a seccions externes, i una àrea de contacte perquè els usuaris puguin preguntar d’una forma directa els seus dubtes. Tot i existir plataformes instal·lables per crear fòrums, que integren funcionalitats com controls de lectura, seguiments de resposta, ordenació dels temes, etc.

La intranet es va programar a mida per tal que cada detall fos exactament el que el client volia i que permetés un sistema de comunicació molt fluida entre els participants.

Es va configurar en dues llengües, espanyol i portuguès, i el temps de realització del projecte van ser aproximadament 6 mesos, ja que cada un dels elements es va desenvolupar a mida segons de les necessitats que ens va transmetre la marca Whirlpool.