Projectes
Projectes

Creació d’una campanya de Google Ads

  • Client:
    Anem Transmisiones
  • May 2010
  • Màrqueting digital
  • Estratègia Adwords
Visit website
Creació d’una campanya de Google Ads

Actualment, tenim l’empresa Anem Transmisiones, la qual fabrica engranatges i ofereix reparació i manteniment.

El projecte que s’està realitzant és el següent: realització i seguiment d’una campanya de Google Ads amb l’objectiu d’aconseguir Leads (clients potencials) per tal d’aconseguir clients que contractin els seus serveis.

Aquest és un servei mensual, el qual realitzem un seguiment de la campanya oferint-los-hi un informe mensual de paraules clau, per analitzar els clics, impressions, CTR, posició mitjana, etc.