Servei CHAT GPT

Servei CHAT GPT

Què és Chat GPT?

 • Chat GPT (o la versió de pagament Chat GPT Plus) és una de les IA més capaces que han emergit en els últims temps, sent capaç de respondre a qualsevol cosa que li preguntis i de fer moltes coses que li sol·licitis.
 • És un sistema de xat basat en el model de llenguatge per Intel·ligència Artificial GPT-3.5, desenvolupat per l’empresa OpenAI. És un model amb més de 175 milions de paràmetres, i entrenat amb grans quantitats de text per a fer tasques relacionades amb el llenguatge, des de la traducció fins a la generació de text.

Quins són els seus possibles usos?

Si us som sincers, és una incògnita en certa manera. És un sistema tan nou que no creiem que ningú sigui capaç d’establir amb certesa, totes les maneres en què ens pot resultar útil en el futur, el que no és cap incògnita, és el gran potencial que ofereix actualment.

Més a baix us detallem de quines maneres podem ajudar-vos des de Javajan avui dia, en termes de tecnologia Chat GPT.

I per què ho necessito?

Per a guanyar temps bàsicament, una cosa cada vegada més escassa. Amb tot el que això implica.

Per millorar l’optimització i productivitat dels vostres processos, que al seu torn, us permetrà reduir costos i us farà més competitius.

De quines maneres puc incorporar-ho en la meva empresa?

 • Transcripció de vídeos o audios a text.
 • Generació de discursos o audio a partir d’un text.
 • Traducció de textos i audios.
 • Xats, assistents o tutors que mantinguin converses o tornin respostes:
  • A partir de coneixement a Internet fins abril de 2023.
  • A partir de coneixements proporcionats (podeu hablar amb l’Anna si voleu, el nostre xat a javajan.es)
 • Tractament i interpretació de textos:
  • Anàlisis d’un text o generació d’un resum d’un text proporcionat.
  • Creació d’un text de qualsevol classe (incloent programes informàtics, contes, llistats,…) a partir d’instruccions proporcionades.
  • Moderació automàtica de converses o continguts.
  • Cerca de similituds entre textos: per exemple, per retornar elements d’una base de dades similar a un text o un altre element proporcionat.
 • Entrenament dels models per donar millors respostes a un domini específic.
 • Generació d’imatges i variacions d’imatges a partir d’un text i/o una imatge subministrada
 • Interpretació d’imatges o retorn de respostes textuals a partir d’imatges subministrades.

I quin seria el primer pas a fer?

Per a estudiar quines possibilitats d’implantació i creixement té en el vostre negoci.

Per a identificar de manera objectiva, si podem ajudar-vos a integrar les funcions API de Chat GPT – OpenAI als vostres programes o si ho podem fer desenvolupant noves funcionalitats que incrementin la productivitat de la vostra empresa.

La IA no és una amenaça, el competidor que l’aprofiti sí que ho serà (Leo Piccioli)

Així que anima’t, contacta amb nosaltres i travessem junts el llindar de la IA.