JAVAJAN S.L.

Manlleu

facebook
Català
Castellano
English

  Formulari

Al enviar el formulari, confirmes en què estas d'acord amb la nostra política de privacitat.
 
Aquest missatge és una incidència de servidor. Equival a enviar un mail a servidorjavajan.com

  Equip

Gerència:
Jan Bover janbjavajan.com

Cap de projectes:
Jessica Mojeda jessicajavajan.com

Comptabilitat:
Raquel La Rosa raqueljavajan.com

Dep. marketing i comercial:
Marta Costa martajavajan.com
Marc Costa marccjavajan.com

Dep. de programació:
Gemma Mora gemmajavajan.com
Juan Antonio Heredia joanhjavajan.com
Marc Gimeno gimenojavajan.com
Mario Martinez mariojavajan.com
Jaume Masaranau jaumejavajan.com
Erik Perea erikjavajan.com

  Dades

JAVAJAN SL
Plaça dels Àlbers 16-17 3r B
08560 MANLLEU (Barcelona)

Telèfons:
902 198 366
93 851 73 46

info@javajan.com
www.javajan.com